భారత్‌ ఒక స్వచ్ఛమైన నాగరిక దేశం…. పాక్ లాగ అనాగరిక దేశం కాదు

భారతీయులకు (హిందువులకు) గుడ్‌ లక్‌. భారత్‌లో పార్లమెంట్‌ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో శుభాకాంక్షలు. భారత్‌ ఒక బలమైన దేశంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. భారత్‌ ఒక హిందూ దేశమని గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి భారత్‌ ఒక చక్కని ఉదాహరణ. భారత్‌ ఒక స్వచ్ఛమైన నాగరిక దేశం. అంతేకానీ పాక్‌ లాగా అనాగరికమైన, మధ్యయుగం నాటి అడవి సంస్కృతి కలిగిన దేశం కాదు. నేను బతికున్నంత వరకూ భారత్‌కి, హిందువులకు మద్దతిస్తూనే వుంటాను.

-నెదర్లాండ్ నేత గీర్ట్ వ్హైల్దేర్స్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *