భారత్‌ ‌ప్రపంచాన్ని ఆదుకుంది

కోవిడ్‌ ‌సంక్షోభకాలంలో రెండు వాక్సిన్‌లు, హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్‌ ‌వంటి మందులు అందించడం ద్వారా భారత్‌ ‌ప్రపంచాన్ని ఆదుకుంది. ఆ విషయాన్ని ఏ దేశం మరచిపోకూడదు.
– వాల్టర్‌ ‌జె లిన్ద్నర్‌, ‌భారత్‌లో జర్మనీ రాయబారి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *