ఆరోగ్య సంరక్షణపట్ల శ్రద్ధ పెరిగింది

కోవిడ్‌ ‌మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచం భారత సంప్రదాయాలు, పద్ధతులవైపు మళ్ళింది. శుభ్రత పాటించడం, నమస్కారం చేయడం వంటి అలవాట్లు ఎక్కువమంది పాటిస్తున్నారు. అలాగే ఆరోగ్య సంరక్షణపట్ల శ్రద్ధకూడా బాగా పెరిగింది.

– జితేంద్రసింగ్‌, ‌కేంద్రమంతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *