‌ప్రజలు ఒక అద్భుత వస్తువు

ఈ యుగంలో భగవంతుడు మానవుల్ని ఒక అద్భుత వస్తువుగా రూపొందించాడు. మనకు రెండు బలమైన కాళ్ళను ఇచ్చాడు. అయితే కనీసం నలభై, యాభై మైళ్ళు కూడా నడవడానికి

Read more

సంతోషంగా ఉండాలంటే..

చాలా మంది సంతోషం బయట నుండి వస్తుందని, బౌతికమైన సంపదలతో ఏర్పడుతుందని అనుకొంటారు. నిజంగా సంపదకు అనుగుణంగా సంతోషం కలిగి నట్లయితే సంపద పెరుగుతున్న కొలదీ అది

Read more

అజేయమైన శక్తి

మునుపెన్నడూలేని విధంగా మనం శక్తిని సముపార్జించాలి. అవసరమైతే మన ప్రవృతిని మార్చుకొని సరిక్రొత్త వ్యక్తిగా రూపాంతరము చెందాలి. అపరిమితమైన శక్తిని సముపార్జించుకొన్న  వ్యక్తుల సమూహం సమాజంలో కేంద్రీకృతం

Read more

స్వేచ్ఛ-డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ 

ప్రపంచ చరిత్రలో, హిందూ ధర్మం మాత్రమే మానవ మనస్సుకి సంపూర్ణ స్వేచ్ఛను, స్వాతంత్య్రాన్ని ఇచ్చింది, దానికి తన శక్తుల మీద పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. హిందూ ధర్మం

Read more

షట్‌ ‌దోషో పురుషే నేహ

షట్‌ ‌దోషో పురుషే నేహ హాతవ్యా భూతి మిచ్ఛతా నిద్రా తంద్రా భయం క్రోధం ఆలస్యం దీర్ఖసూత్రతా భావం : బాగుపడదలచిన మానవుడు అతినిద్ర, బద్ధకం, భయం, కోపం, పని

Read more
Open chat