నారదుడు

నారదుడు బ్రహ్మ మానసపుత్రుడని, త్రిలోక సంచారి అని, నారాయణ భక్తుడని ప్రతీతి. ఉపనిషత్తులు, పురాణములు, ఇతిహాసములలో నారదుని సంఘటనలు బహుళంగా వస్తాయి. భాగవతం ప్రథమ స్కందంలో నారదుడు

Read more

దుష్టాచార వినాశాయ

ఏప్రిల్‌ 28 శ్రీ శంకర జయంతి దుష్టాచార వినాశాయ ప్రాతుర్భూతో మహీతలే స ఏవ శంకరాచార్యః సాక్షాత్‌ కైవల్య నాయకః దుష్టాచారములను నశింపచేయటానికి కైవల్య నాయకుడైన శంకరుడే

Read more

ఉగాది

‘ఉగాది’ అన్న తెలుగు మాట ‘‘యుగాది’’ అన్న సంస్కృత పద రూపం. ఒక కల్పం ప్రళయంతో అంతమై తిరిగి కొత్తకల్పంతో బ్రహ్మ సృష్టిని ఆరంభించిన రోజు. దీనికి

Read more

మహాశివరాత్రి

మహాశివరాత్రి చాంద్రమానం ప్రకారం మాఘమాసంలో కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి రోజున వస్తుంది. శివుడు ఈరోజే లింగాకారంగా ఆవిర్భవించాడని శివపురాణం తెలియ జేస్తోంది. చతుర్దశి రోజు అర్ధరాత్రి లింగోద్భవ

Read more

శ్రీత్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలు

కర్ణాటక సంగీతత్రయంలో ఒకరైన శ్రీత్యాగరాజు 1767 సం.లో జన్మించారు. తండ్రి శ్రీ కాకర్ల రామబ్రహ్మం. తిరువ య్యారులో స్థిరపడిన తెలుగు బ్రాహ్మణ కుటుంబం వీరిది. త్యాగయ్య బాల్యంలోనే

Read more

గీతాజయంతి

 (డిసెంబర్‌ 3 ‌గీతాజయంతి సందర్భముగా) పరమపావనమైన మార్గశీర్ష శుక్ల ఏకాదశి, భగవద్గీత లోకానికి అందిన రోజు. భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి అనుగ్రహించినటువంటి మహోపదేశం. అర్జునుడికే కాదు,

Read more

ధన్వంతరి జయంతి

భాగవతం అష్టమ స్కందంలో ‘‘క్షీర సాగర మధనం’’ సమయములో ‘‘ధన్వంతరి’’ ఆవిర్భావం జరిగిందని వర్ణించబడింది. ముందుగా హలాహలం ఉద్భవించింది. దానిని పరమ శివుడు తన కంఠంలో దాచాడు.

Read more

దీపావళి

మనకు ఎన్నో ఆపదలూ, కష్టాలూ కలుగుతూ ఉంటాయి. ఎన్నో పొరపాట్లు చేస్తుంటాము. దానికి తగినట్లే దుఃఖాన్నీ అనుభవిస్తుంటాము. ‘మనం తప్పు చేశాం. దానికి తగిన ప్రతిఫలం అనుభ

Read more

శ్రీ వామనావతారం

(సెప్టెంబరు 7న జయంతి) శ్రీ మహావిష్ణువు ఐదవ అవతారము వామనావతారం. వామనుడు అదితి, కశ్యపులకు జన్మించాడు. పుట్టిన కొన్ని క్షణములలోనే భగవానుడు విచిత్రంగా వటుని రూపం ధరించాడు.

Read more

వరలక్ష్మీ వ్రతం-రక్షాబంధనం

హిందువులకు శ్రావణ మాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. వరలక్ష్మీ వ్రతం , రక్షాబంధనం ఇదే మాసంలో రావటం చాల విశేషం. సనాతన ధర్మంలో ఈ రెండు ఉత్సవాలను చాలా

Read more