చింతాకు

కూరగాను, పచ్చడిగాను దీనిని ఉపయోగిస్తారు. దీని లేత చిగురుని చింతచిగురు అంటారు. ఈ చింతచిగురు హృదయానికి మేలు చేస్తుంది. ఇది వగరు, పులుపుగా ఉంటుంది. రుచిని పుట్టిస్తుంది. 

Read more

గోంగూర

వెల్లులి బెట్టి పొగిచిన పుల్లని గోంగూర రుచిని బొగడగ వశమా? మొల్లముగ  నూని వేసుక కొల్లగ  భుజియింపవలయు గువ్వల చెన్నా! పైన చెప్పిన పద్యం గువ్వలచెన్న శతకంలోనిది.

Read more

గంగపాయల కూర

ఇది చూడటానికి ఎర్రని కాడలతో గలిజేరుని పోలి ఉంటుంది. నేలమీద పాకుతుంది. కాడలు, ఆకులు మందంగా ఉంటాయి. ఇది పసుపుపచ్చని పూలు పూస్తుంది.దీని రుచి పుల్లగా ఉంటుంది.

Read more

ఆకు కూరలు – ఔషధ గుణాలు

ప్రకృతి అనేక రకాల ఆహారపదార్థాలను మనకి ప్రసాదించింది. వాటిని సంపూర్ణంగా వినియోగించుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడు కోవాలి. కొన్ని రకాల వ్యాధులకు గురైనపుడు ఆయా రకాల ఆకుకూరలు

Read more