నిస్వార్థ సేవే భగవంతుడు

ఒకసారి స్వామి వివేకానంద దగ్గరకు ఒక భక్తుడు వచ్చి ‘స్వామీజీ, భగవంతుని దర్శనం కోసం నేను నిత్యం ధ్యానం చేస్తున్నాను. నా గది కిటికీలు, తలుపులు వేసుకుని

Read more

నీతిని వదిలిపెట్టని నిష్ట

చంద్రశేఖర ఆజాద్‌ ‌గొప్ప దేశభక్తుడు, విప్లవకారుడైనా పేదరికంతో బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు అతనివద్ద ఒక్క అణా మాత్రమే మిగిలింది. అది ఖర్చయిపోతే రేపు ఎలా గడుస్తుందన్నది ప్రశ్న.

Read more

శివాజీ నిర్భీతి

భయం ఒక అదృశ్యశక్తి. అది చాలా రకాలుగా బయటపడుతూఉంటుంది.అందుకనే పతంజలి మహర్షి‘‘నిర్భయత్వం సన్యాసి లేదా సాధకుడి ముఖ్యలక్షణం’’అన్నాడు. శివాజీలో ఆ నిర్భయత్వం కనబడుతుంది. రాజాజయ సింగ్‌ను కలవడానికి

Read more

మన్యంవీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు

బ్రిటిష్‌ ‌ప్రభుత్వంపై సాయుధపోరాటం చేసిన తెలుగువీరుడు అల్లూరి సీతా రామరాజు. 1897 జూలై 4న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం తాలూకా మోగల్లు గ్రామంలో జన్మించాడు. తండ్రి వెంకట్రామరాజు,

Read more

ఏ అపచారాన్ని సహించలేదు

స్వామి వివేకానంద విద్యార్థిగా ఉన్న రోజులలో జరిగిన సంఘటన. ఒక క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడు నడివీధిలో మన ధర్మాన్ని, దేవీ దేవతలను హేళన చేస్తూ ‘నేను మీ

Read more

దేశం కోసం దక్షిణ

కాశీలో హిందూ విశ్వ విద్యాలయం కోసం మదన మోహన మాలవ్యా అందరి దగ్గర నిధి యాచించేవారు. ఒకసారి ప్రఖ్యాత కోటీశ్వరుడైన బిర్లా కాశీ వచ్చి గంగానదిలో పితృదేవతలకు

Read more

నిస్వార్ధ సేవలోనే భగవంతుడున్నాడు

ఒకసారి స్వామి వివేకానంద దగ్గరకు ఒక భక్తుడు వచ్చి ‘స్వామీజీ, భగవంతుని దర్శనం కోసం నేను నిత్యం ధ్యానం చేస్తున్నాను. నా గది కిటికీలు, తలుపులు వేసుకుని

Read more
Open chat