ఐకమత్య లోపం

ఐకమత్యము లేకపోవటంతో భారత్‌ వందల ఏళ్ల క్రిందట స్వాతంత్య్రం కోల్పోయింది. రాజపుత్రులు తదితరులు కూడా తమ పరాక్రమం, శౌర్యప్రతాపాలు చూపించినా కూడా విదేశీయులకు సేవకులుగా మారక తప్పలేదు.

Read more

హిందూధర్మం అంటే స్వేచ్చ

ప్రపంచ చరిత్రలో హిందూ ధర్మం మాత్రమే మానవ మస్తిష్కానికి సంపూర్ణ స్వేచ్ఛను, స్వాతంత్య్రాన్ని ఇచ్చింది. దానికి తన శక్తుల మీద పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. హిందూధర్మం అంటే

Read more

కర్మయోగమే భగవద్గీత

పాశ్చాత్య విద్యా విధానం భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అగౌరపరచి భారతీయ విద్యార్థులను చిన్న బుచ్చే విధంగా ఉంది. ప్రజలకు మంచి విద్యను అందించటం ద్వారానే, వాళ్ళను మంచి

Read more

ఆదర్శవంతమైన రాజు

శివాజీ మహారాజ్‌కి మించిన మహా నాయకుడు, తపస్వీ, భక్తుడు, ప్రజారంజకుడైన రాజు మరొకరు ఉన్నారా? ఒక మహత్కా ర్యాన్ని జన్మించారు. అసాధారణమైన జీవితం ఆయనది. రాజు అనేవాడు

Read more

స్వర్ణ పత్రాలు

మన చరిత్రకు చెందిన కాలానికి సంబంధించిన కొన్ని పుటలను ‘‘బంగరు పుట’’లని పేర్కొనబోతున్నారు. అందుకు కారణమేమిటి? కొలబద్ధ లేమిటి? అని ప్రశ్నిస్తే ఆ కాలానికి సంబంధించిన చరిత్రల

Read more

మనది దైవీ జాతీయవాదం

సాత్వికప్రవృత్తితో కూడిన జాతీయతకు అంటే దైవీ జాతీయవాదానికి మనం వారసులం. ఈ చరాచర సృష్టి ఆరంభంలోనే, మహానుభావులైన మన పూర్వులు యోచించి ఆ నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఇదే

Read more

మూఢ విశ్వాసాలను తొలగించాలి

మూఢ విశ్వాసాలు సహజంగానే తప్పక మారిపోతాయి. బలవంతంగా వాటిని తొలగించనక్కరలేదు. అసలు పురాతన హిందూ ధర్మపు తత్వ జ్ఞానం నేటి విజ్ఞానంతో ఎలా సమన్వయమవుతుందో వివరించి చెప్పాలి.

Read more

‌ప్రజలు ఒక అద్భుత వస్తువు

ఈ యుగంలో భగవంతుడు మానవుల్ని ఒక అద్భుత వస్తువుగా రూపొందించాడు. మనకు రెండు బలమైన కాళ్ళను ఇచ్చాడు. అయితే కనీసం నలభై, యాభై మైళ్ళు కూడా నడవడానికి

Read more

సంతోషంగా ఉండాలంటే..

చాలా మంది సంతోషం బయట నుండి వస్తుందని, బౌతికమైన సంపదలతో ఏర్పడుతుందని అనుకొంటారు. నిజంగా సంపదకు అనుగుణంగా సంతోషం కలిగి నట్లయితే సంపద పెరుగుతున్న కొలదీ అది

Read more

అజేయమైన శక్తి

మునుపెన్నడూలేని విధంగా మనం శక్తిని సముపార్జించాలి. అవసరమైతే మన ప్రవృతిని మార్చుకొని సరిక్రొత్త వ్యక్తిగా రూపాంతరము చెందాలి. అపరిమితమైన శక్తిని సముపార్జించుకొన్న  వ్యక్తుల సమూహం సమాజంలో కేంద్రీకృతం

Read more
Open chat