‘‌మతమార్పిళ్లు ఆపాలి’- సోయం బాపూరావు

మతం మారిన గిరిజనులందరూ తిరిగి హిందూ మతంలోకి రావాలని, వారిని సాదరంగా హిందూమతంలోకి తిరిగి ఆహ్వనిస్తున్నామని అదిలాబాద్‌ ఎం‌పీ, బీజేపీ నాయకుడు సోయం బాపూరావు పిలుపునిచ్చారు. మతం

Read more

క్రోధోమూలమనర్థానాం

క్రోధోమూలమనర్థానాం క్రోధః సంసార బంధనం ధర్మక్షయకరం క్రోధః తస్మాత్‌ క్రోధం విసర్జయేత్‌ భావం : అన్ని అనర్ధాలకు, సంసార బంధనానికి, ధర్మవినాశనానికి క్రోధమే(కోపమే) కారణం. అందువల్ల దానిని

Read more

శ్రీ ‌గురుగోవింద్‌ ‌సింగ్‌

(‌జనవరి 5న జయంతి సందర్భంగా) గురుగోవింద్‌ ‌సింగ్‌గా ప్రసిద్ధమైన గోవింద రామ్‌ ‌క్రీ.శ. 1666 జనవరి 5న పాట్నాలో గురుతేజ్‌ ‌బహదుర్‌, ‌మాతా గుజ్రి దంపతులకు జన్మించారు.

Read more