సంక్షోభ పరిస్థితులు భారత్‌లో లేదు

ప్రపంచంలో చైనా, అమెరికా, ఇంగ్లండ్‌, ఇతర యూరప్‌ దేశాలు  ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్నాయి. కానీ ఈ సంక్షోభ పరిస్థితులు భారత్‌లో వచ్చే అవకాశం ఏమాత్రంలేదు.

– బ్లూమ్‌ బర్గ్‌ నివేదిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *