హిందువులను కించపరుస్తూనే ఉంది ఎందుకు?

వలస వచ్చిన హిందువులు ఏ దేశంలోనూ హింసకు పాల్పడలేదు. ఎప్పుడూ తీవ్రవాదులుగా మారలేదు. పైగా వాళ్ళు అనేక దేశాల్లో వివక్షకు గురయ్యారు. అయినా కూడా ప్రపంచ మీడియా హిందువులను కించపరుస్తూనే ఉంది ఎందుకు?

– డేవిడ్‌ ఫ్రాలే (వామదేవశాస్త్రి), వేదాంతాచార్యుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *