స్వచ్ఛభారత్‌ సాధనకు కృషి చేయాలి

స్వచ్ఛభారత్‌ సాధనకు అందరూ కృషి చేయాలి. ఇది నిరంతరం జరగాల్సిన క్రతువు. నగరాలలో చెత్త కొండలను కరిగించడం, జలసంరక్షణలు రెండవ దశ స్వచ్ఛభారత్‌ ఉద్యమపు లక్ష్యాలు.

– నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *