ఆటలు సాగనివ్వలేదు

టీకాల అమ్మకాల కోసం ఫార్మా మాఫియా అమెరి కాను నాశనం చేసింది. భారత్‌లో కూడా అదే చేయాలనుకుంది. కానీ భారత ప్రభుత్వం వారి ఆటలు సాగనివ్వలేదు.

– డా. రాబర్ట్‌ మలోని, అమెరికా ఇమ్యూనోలజిస్ట్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *