హిందువులు ఏ దేశంలోనూ హింసకు పాల్పడటంలేదు

వలస వచ్చిన హిందువులు ఏ దేశంలోనూ హింసకు పాల్పడటంలేదు. ఎప్పుడూ తీవ్రవాదులుగా మారలేదు. పైగా వాళ్ళు అనేక దేశాల్లో వివక్షకు గురయ్యారు. అయినా ప్రపంచ మీడియా హిందువులను కించవరుస్తూనే ఉంది. ఎందుకని?
– డేవిడ్‌ ‌ఫ్రాలీ, పద్మభూషణ్‌ ‌పురస్కార గ్రహీత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *