తేనె

తేనె గురించి సంపూర్ణ వివరణ:

తేనెలోని రకాలు:

అర్ఘ్యమను తేనె, చాద్ర అనే తేనె, చిన్ని పువ్వు తేనె, జిద్దాల అనే తేనె, జుంటి తేనె,  దండజం అనే తేనె, పుట్ట తేనె, పాత్రికం అనే తేనె, పౌష్పికం అనే తేనె, భ్రామరం అనే తేనె, మాక్షికం అనే తేనె, సౌషిరం అనే తేనె, క్షౌద్రం అనే తేనె, సామాన్యపు తేనె.

తేనె వేడి పుట్టించి శరీరంను ఆర్చుతుంది.  త్రిదోషాలను హరిస్తుంది.  బలాన్ని కలిగిస్తుంది.  హిక్కా, శ్వాస, కాస, వమనము, పిత్త సన్నిపాత రోగములు, విషదోష, విదాహం, చర్ది, రక్తపిత్తము, కుష్ఠు, అతిసారం, శీతపిత్తము, పక్షవాతం, మలమూత్ర బద్దకం, కంటిజబ్బులు, అశ్మరీ, మూత్రాశ్మరీ మొదలైన సమస్యలను నివారిస్తుంది.

సాధారణంగా ఆయుర్వేద మందులను తేనెతో పాటు (అనుపానంగా) వేసుకోమని చెపుతారు.  అయితే తేనె వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. కనుక దీనికి విరుగుడు కూడా తెలియాలి.  తేనెకి విరుగుడు నెయ్యి, నిమ్మకాయ, మాదీఫలము, ధనియాలు, దానిమ్మకాయ.  వీనిలో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చును. తేనె పుండ్లు, గాయాలను మాన్పుతుంది.

– ఉషాలావణ్య పప్పు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *