సామాన్యుడి కోసమే మానవహక్కులు

మానవహక్కులు ఉన్నవి సామాన్యుడి కోసమే. నేరస్థులు, ఉగ్రవాదుల కోసం కాదు. మానవహక్కుల పరిరక్షణ పేరుతో కొందరు నేరస్థులను రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మానవహక్కులను ఉల్లంఘించినవారే వాటి గురించి మాట్లాడటం సరికాదు.

– యోగి ఆదిత్యనాథ్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌ ‌ముఖ్యమంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *