భారత-చైనాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం

1962 తరువాత భారత-చైనాల మధ్య ఇప్పుడే ఇంత ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. రెండు దేశాల మధ్య శాంతి నెలకొనాలంటే అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను గౌరవించడమే మార్గమని చైనాకు చెప్పాం.
– జైశంకర్‌, ‌భారత విదేశాంగ మంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *