ఇస్లాం పుట్టే 13వందల ఏళ్ళుకదా!

ఈ ‌దేశంలో హిందువుల హక్కులకు ఏమాత్రం ప్రాధాన్యతలేదనడానికి అనేక ఉదాహరణలు చెప్ప వచ్చును. తమిళ నాడులోని 15వందల ఏళ్ళనాటి ఒక దేవాలయం ఉన్న ప్రదేశం ముస్లింలదని వక్ఫ్ అం‌టోంది. అసలు ఇస్లాం పుట్టే 13వందల ఏళ్ళుకదా!
– ఆనంద్‌ ‌రంగనాథన్‌, ‌రచయిత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *