నాటి సంఘటనలను కళ్ళారా చూశాను

నేనొక కాశ్మీరీ ముస్లిం. కాశ్మీరీ హిందూ పండిట్‌ ‌సోదరసోదరీమణులకు ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలుసు. ఆనాటి సంఘటనలను నేను కళ్ళారా చూశాను. ఈ విషయం నేను ఎన్నిసార్లైనా చెప్పగలను.

– జావేద్‌ ‌బేగ్‌, ‌కాశ్మీర్‌ ‌ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన పీఆర్‌ఓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *