హిందువులుంటేనే..

హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టే ఈ దేశం సెక్యులర్‌ దేశంగా మిగిలింది. భారతీయ ముస్లింలు హిందు వుల మనోభావాలను గౌరవించి కాశీ, మథురలను వాళ్ళకి అప్పగించాలి. అప్పుడే వాళ్ళు నిజమైన ముస్లింలు అనిపించుకుంటారు.

– కె.కె. మహమ్మద్‌, పురాతత్వశాస్త్రవేత్త

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *