హిందుత్వమే ఆశ

భారతదేశంలో సెక్యుల రిజం మనుగడ సాగిస్తుందని నేను ఆశావాదంతో ఉన్నాను. ఆ ఆశావాదం హిందుత్వం నుండే వస్తుంది.

– జస్టిస్‌ కెఎం జోసెఫ్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *