భారత ప్రభుత్వాన్ని నేను వేడుకుంటున్నాను

గోధుమ ఎగుమతులపై నిషేధాన్ని తొలగించాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని నేను వేడుకుంటున్నాను.  లేదంటే తీవ్రమైన ఆహార కొరత ఏర్పడే ప్రమాదముంది.

– క్రిస్టాలినా జార్జివా, ఎండి. అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *