నాణ్యమైన మందులు అందించాం

కరోనా సమయంలో 150 దేశాలకు మందులు అందజేశాం. ఆ సమయంలో మందులకు గిరాకీ విపరీతంగా పెరిగినా ధరలు పెంచకుండా నాణ్యమైన మందులనే అందించాం.

– మన్సుఖ్‌ మాండవీయ,  కేంద్ర ఆరోగ్యమంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *