నెహ్రూ కావాలనే చేశారు

అప్పటి ప్రధాని నెహ్రూ కావాలనే శ్రీలంకకు కచ్ఛా తీవు ద్వీపాన్ని అప్పగిం చారు. ఇదే విషయంపై పార్లమెంట్‌ లో అనేకసార్లు ప్రస్తావించాను.  కచ్ఛాతీవు వ్యవహారం ఇప్పుడు కొత్తగా తెరపైకి రాలేదు. ఏళ్ల నుంచి కొనసాగుతోంది.

– ఎస్‌. జైశంకర్‌, విదేశీవ్యవహారాల మంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *