శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించాలి

హిందువులు చాలా కాలంగా బాధను అనుభ వించారు. హిందూసమాజం వేదనలో కూరుకుపోయింది. కేవలం మతపెద్దల మధ్య చర్చల వల్ల సమస్య పరిష్కారం కాదు. అట్టడుగుస్థాయిలో శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించాలి.

– శ్రీ విశ్వప్రసన్నతీర్థ స్వామీజీ, పెజావర్‌ పీఠాధిపతి, ఉడిపి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *