వడదెబ్బ

నివారణ పద్ధతులు
* ఉల్లిపాయరసాన్ని ఒంటికి పట్టిస్తే వడదెబ్బ తగలకుండా నివారించవచ్చును.
* వేసవి ఎండలో నడవవలసి వచ్చినపుడు ఒక ఉల్లిపాయ టోపిలోగాని, రుమాలులోగాని నడినెత్తిన పెట్టి కట్టుకొని వెళితే వడదెబ్బ తగలదు.
* నీరుల్లిపాయ రసం రెండు కణతలకు, గుండె ప్రదేశములో పూస్తే వడదెబ్బ వలన కలిగిన బాధలు తగ్గుతాయి.
* వడదెబ్బ తగిలితే ముఖం, శరీరంపైన నీళ్లు చల్లుతూ తలపైన మంచుగడ్డలు ఉంచి, తాగటానికి నిమ్మరసంలో ఉప్పుకలిపి ఇవ్వాలి.
* కుమ్ములో (కుంపటిలో) ఉడికించిన మామిడి కాయ రసంలో ఉప్పు, జీలకర్ర కలిపి భోజన సమయంలో తాగితే వడదెబ్బ తగలదు.
* వడదెబ్బ తగిలినవారిని విశ్రాంతిగా పడుకో నిచ్చి ఆ తరువాత కాఫీ ఇస్తే తేరుకుంటారు.
* చన్నీటిలో తేనె కలిపి ఇస్తే వడదెబ్బ నివారించ వచ్చును.
* తరవాణి తేటలో ఉప్పును చేర్చి ఇవ్వాలి.
* తాటిముంజలు పంచదారతో కలిపి తినిపించాలి.
* నాలుకకు పాత ఉశిరిక పచ్చడి రాసి పుల్లని ఆవుమజ్జిగలో ఉప్పువేసి అన్నంలో పోసి పిసికి పిప్పిని పారవేసి ఆ రసాన్ని  తాగించాలి.
* వేడివేడి పలచటి గంజిలో ఉప్పు వేసి తాగించాలి.
వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు పైన చెప్పిన పద్ధతు లలో మీకు వీలైనవి పాటించి సమస్య నుంచి బయటపడండి.
– ఉషాలావణ్య పప్పు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *