బంగ్లాదేశ్‌లలో పరిస్థితే భారత్‌లోనూ ఏర్పడుతుంది

హిందువులు అధిక సంఖ్యాలుగా ఉన్నంతవరకే రాజ్యాంగం, లౌకికవాదం, చట్టం మొదలైనవన్నీ. హిందువులు మైనారిటీలైతే ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌, ‌పాకిస్థాన్‌, ‌బంగ్లాదేశ్‌లలో పరిస్థితే భారత్‌లోనూ ఏర్పడుతుంది.

– తస్లీమా నస్రీన్‌, ‌రచయిత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *