ఇది మహిళల విజయం

హిజాబ్‌ను తప్పనిసరిగా ధరించాలన్న నిబంధనలను వ్యతిరేకిస్తూ ఇరాన్‌ మహిళలు రెండు నెలలకు పైగా నిరసనలు కొన సాగించారు. ప్రభుత్వం దిగివచ్చి నైతిక పోలీసు విభాగాన్ని రద్దు చేసింది. ఇది మహిళల విజయం.

– తస్లీమా నస్రీన్‌, బంగ్లాదేశ్‌ రచయిత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *