సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది

సరిహద్దులో చైనా బలగాల కదలికలు పెరిగాయి. బలగాల సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగింది. చైనా కదలికలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాం. ఎలాంటి పరిణామాలనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది.

– ముకుంద్‌ నరవణే, సైన్యాధ్యక్షుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *