హిందువుల మనోభావాలను గౌరవించాలి

ఇది శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుని జన్మభూమి. ఈ విషయాన్ని గ్రహించి, అంగీకరించి ముస్లింలు అందుకు తగినట్లు వ్యవహరించాలి. హిందువుల మనోభావాలను గౌరవించాలి.

– డా. సయ్యద్‌ రిజ్వాన్‌ అహ్మద్‌, రచయిత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *