సంస్కరణలు చాలా అవసరం

ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలు చాలా అవసరం. ఎందు కంటే లాటిన్‌ అమెరికా, ఆఫ్రికా, చిన్న ద్వీప దేశాలు ఐక్యరాజ్య సమితి తమదని భావించడం లేదు. అందులో తమకు కూడా భాగస్వామ్యం ఉందని అనుకోవడం లేదు.

– ఎస్‌. ‌జయశంకర్‌, ‌విదేశాంగ మంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *