విశ్వకర్మ జయంతిని కార్మిక దినోత్సవంగా పరిగణిస్తాం

ప్రపంచమంతా మే1న కార్మిక దినోత్సవం జరుపు కుంటారు. కానీ భారత్‌లో విశ్వకర్మ జయంతిని కార్మిక దినోత్సవంగా పరిగణిస్తాం. ఇది మనకు సంప్రదాయంగా లభించిన పద్ధతి. కమ్యూనిస్టు కార్మిక విధానాలవల్ల ఉత్పత్తి పై చాలా ప్రతికూల ప్రభావం పడిరది.

– ఎం. వెంకయ్యనాయుడు, ఉపరాష్ట్రపతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *