భవ్యభారతాన్నిచూడగలుగుతాం

ఏ భవ్యభారతాన్ని స్వామి వివేకానంద, అరవింద యోగి దర్శించారో అదే సాధించాలని మనం కోరు కుంటున్నాము. వేగంగా పనిచేస్తే 10 నుంచి 15 ఏళ్ళలో అది చూడగలుగుతాం.

– డా. మోహన్‌ భాగవత్‌, ప.పూ.సర్‌సంఘచాలక్‌, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *