ఈ ప్రదర్శనలు ఎందుకు?

వ్యవసాయ చట్టాలపై ఇప్పటికే కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. అయినా ఈ ప్రదర్శనలు ఎందుకు? మీకు ప్రదర్శనలు చేసే హక్కు ఎంతఉందో స్వేచ్ఛగా తిరిగే హక్కు ప్రజలకు కూడా అంతే ఉంది.

– నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తున్న రైతు సంఘాలకు సుప్రీంకోర్టు సూటి ప్రశ్న

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *